Đá cắt Hải Dương xanh D355x3x25.4mm

35.000

  • Đá cắt Hải Dương xanh D355x3x25.4mm
  • Đá cắt Hải Dương có độ cứng cao khi cắt độ hao mòn ít hơn, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế khi sử dụng.Có hệ số an toàn cao trong an toàn lao động