Đá cắt 355 ARBA chính hãng

42.000

Đá cắt 355 ARBA chính hãng, kích thước: 355×2,5×25,4mm

  • Ứng dụng chung: Dùng cho cắt kim loại và phi kim loại
  • Không bị vỡ trong quá trình cắt