Đá cắt Hải Dương đen D180x2x22mm

21.000

  • Đá cắt Hải Dương đen D180x2x22mm
  • Đá cắt Hải Dương có độ cứng cao khi cắt độ hao mòn ít hơn, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế khi sử dụng.Có hệ số an toàn cao trong an toàn lao động

 

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)