Đối với các đơn hàng tại shop online SHOP KIM KHÍ Á ĐÔNG, khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản sau khi đã đặt đơn hàng thành công, có hiện MÃ ĐƠN HÀNG.

Thông tin chuyển khoản thanh toán như sau:

 1. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
  • Số tài khoản: 1312128086666
  • Tại ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
 2. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
  • Số tài khoản: 86288686
  • Tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)