(500gram) Vít cánh, vít tự khoan có cánh, vít bắn sàn vách cemboard (dài 4cm)

55.000

Vít cánh, vít tự khoan có cánh, vít bắn sàn vách cemboard

  • Chiều dài: 4cm
  • Đơn giá áp dụng cho khối lượng: 0,5kg
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)