(100 gram) Vít bắn tôn đầu lục giác các size 2.5cm (3cm) , 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 10cm, 12cm

8.000

VÍT BẮN TÔN ĐẦU LỤC GIÁC (100 gram)

Vít bắn tôn đầu lục giác các size 2.5cm (thường gọi là vít bắn tôn 3cm), 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 10cm, 12cm

– Vít bắn tôn (sắt) hay còn gọi là vít tự khoan đầu lục giác, đầu con vít là mũ lục giác, đuôi vít hình dạng đuôi cá giúp tự khoan lên tôn sắt một cách dễ dàng.

  • Đơn giá áp dụng cho: 100 gram
Xóa
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)