Chỉ xây, dây nhợ, dây khâu bì, dây diều, chỉ cuốn thịt

11.00022.000

Chỉ xây, dây nhợ, dây khâu bì, dây diều, chỉ cuốn thịt

– Trọng lượng: Cuộn nhỏ 100gram, cuộn to 200gram

Xóa
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)