Danh sách các tài khoản ngân hàng

Ngân hàng ngoại thương - VietcomBank

1

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chủ tài khoản :  Lê Đình Chương
Số tài khoản : 0011001063949

Ngân hàng Đầu tư - BIDV

1

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh Thái Hà, Hà Nội
Chủ tài khoản: Lê Đình Chương
Số Tài Khoản: 26810000165672

Ngân hàng nông nghiệp - Agribank

1

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Chủ tài khoản : Lê Đình Chương
Số tài khoản :  1401205538614

Ngân hàng Tiên Phong

1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank - chi nhánh Thành Đô, Hà Nội
Chủ tài khoản: Lê Đình Chương
Số tài khoản: 01697171001

Ngân hàng kỹ thương - TechcomBank

1

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - TechcomBank
Chủ tài khoản: Lê Đình Chương
Số Tài Khoản: 19031158304868

Ngân hàng công thương -VietinBank

1

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank
Chủ tài khoản: Lê Đình Chương
Số Tài Khoản: 104004421060