Mũi khoan gỗ lỗ tròn Forstner

Mũi khoan gỗ lỗ tròn Forstner với cấu trúc mũi định tâm, lưỡi cắt biên và lưỡi phay khoan gỗ lỗ tròn đường kính lớn nhanh chóng chính xác

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem