Thông tin chi tiết về giấy tờ pháp lý của SHOPKIMKHI

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh đã được cấp bởi UBND Quận Hà Đông2. Giấy chứng nhận đăng ký thuế